PACIENTŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS APRAŠYMAS

A klinikos registracijos sistema skirta pacientų planinei registracijai.  

Trumpas darbo su registracijos sistema (toliau- SISTEMA) aprašymas:

Naujo vartotojo sukūrimas

Norėdami pradėti naudotis SISTEMA turite paspausti meniu punktą “prisijungti” ir lange esančią nuorodą “naujas vartotojas”.  Užpildžius vartotojo duomenis ir patvirtinus sutikimą su SISTEMOS taisyklėmis bei duomenų  teisingumą, Jums į nurodytą elektrininio pašto adresą automatiškai bus išsiųsta patvirtinimo nuoroda. Jei per 10-15min. negausite patvirtinančio laiško, pasitikrinkite e-pašto nepageidaujamų laiškų (spam’o) direktoriją, nes kartais laiškai iš nežinomo adresato priskiriami prie šios kategorijos laiškų. Sėkmingai patvirtinus pašto teisingumą galite naudotis SISTEMA.

Prisijungimas

Tapus nauju vartotoju prie SISTEMOS prisijungiama lange “Prisijungti” suvedus elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.

Šeimos narių suvedimas

SISTEMA leidžia vienam vartotojui priskirti ir kitus šeimos narius, nekuriant atskirų vartotojų prisijungimų. Paspaugus meniu nuorodą “ŠEIMA” galite suvesti savo šeimos narių duomenis, kuriuos vėliau galėsite registruotis vienu prisijungimu.

Registracija

Prisijungus prie SISTEMOS pradiniame lange rodomas gydytojų specialybių sąrašas, pas kuriuos galima registruotis. Paspaudus pasirinktos specialybės gydytojų nuorodą, rodomas vardinis gydytojų sąrašas, pas kuriuos galima registruotis vizitui.

Pasirinkus norimą gydytoją Jums rodomas gydytojo registracijos kalendorius, kuriame šviesiai žalsva spalva yra pažymėti laisvi (galimi) laikai vizitui pas gydytoją. SISTEMA automatiškai rodo tas kalendoriaus dienas, kuriomis yra galima savarankiška pacientų registracija apsilankymui pas gydytoją.

Spausdami kalendoriaus datos nustatymo mygtukus galite pasirinkti norimą dieną, savaitę registracijai. SISTEMA leidžia pasirinkti ir rodomo kalendoriaus viename lange dydį: 1 diena, 3, 5 ar 7 dienos

Pasirinkus norimą registracijai laiką, pasirodo “Registracijos kortelė”, kurioje jau automatiškai rodomi Jūsų duomenys, belieka pasirinkti registruojamą asmenį, jei registruojate kitą šeimos narį, paslaugą, tikslą ir jei reikia įvesti papildomą informaciją, kuri manote gali būti reišminga prieš teikiant paslaugą. Jei lankotės A klinikoje pirmą kartą, tai greičiausiai nėra Jūsų ambulatorinės sveikatos istorijos (pažymėkite varnele), jei turite siuntimą pas gydytoją specialistą iš kito gydytojo, irgi reikėtų pažymėti varnele. Jei nežinote tiksliai kokios paslaugos reikia (konsultacijos, tyrimo ar diagnostinės, gydymo procedūros), ar nėra nurodytas Jums tinkamas tikslas (skiepai, profilaktika, pažyma, nedarbingumo pratęsimas ir pan.) galite nedaryti jokiu pakeitimų ir patvirtinti registraciją. Tikslesnės informacijos prieš vizitą įvedimas padės geriau klinikos specialistams pasiruošti Jūsų atvykimui.

Mano registracijos

Jei esate atlikę keletą registracijų ir tiksliai neprisimenate informacijos apie apsilankymus pas gydytojus, galite paspausti meniu nuorodą “Mano registracijos” ir vienoje vietoje pamatysite visas galiojančias registracijas.

Priminimai

Vartotojo nustatymų lange yra sutikimo/atsisakymo gauti priminimus apie vizitus pas gydytojus galimybė. Ši funkcija dieną prieš primins Jums e-paštu apie artėjantį apsilankymą pas gydytoją.  

Registracijų redagavimas/ištrynimas

Jūsų sukurti registracijos įrašai SISTEMOJE gali būti redaguojami ar ištrinami likus nemažiau kaip 4d. iki apsilankymo klinikoje datos. Jei norite koreguoti savo registracijas esant trumpesniam kaip 4 dienų terminui, Jums reikėtų paskambinti į registratūrą tel. 8 37 750800 arba parašyti laišką e-paštu registratura@aklinika.lt . Šis terminas reikalingas tam, kad artėjant apsilankymo pas gydytoją laikui klinikos personalas laiku pastebėtų Jūsų atšauktą ar perkeltą registraciją ir galėtų perkelti ar užregistruoti naują pacientą.

Vartotojo duomenų keitimas/ištrynimas

Pasirinkę meniu nuorodą “vartotojo nustatymai” galite redaguoti/keisti savo duomenis, pakeisti slaptažodį. Norėdami ištrinti savo sukurtą vartotoją iš SISTEMOS duomenų bazės, turite parašyti apie savo pageidavimą e-pašto adresu administracija@aklinika.lt .

Apie sistemos sutrikimus ir savo  pasiūlymus  rašykite e-pašto adresu administracija@aklinika.lt